Servicii SSM

Securitate și Sănătate în Muncă – Protecția Muncii

Protectia muncii si toate demersurile necesare, atat potrivit legii, cat si din punct de vedere profesional, sunt foarte importante pentru orice societate comerciala.

Avand un dosar complet de protectia muncii (dosar SSM) si apeland la servicii de consultanta si instruire SSM, veti putea avea siguranta ca, in cazul unor accidente de munca, ati facut toate demersurile legale si necesare, pentru protectia muncii. Mai mult decat atat, prin instruirea cu privire la prevenirea accidentelor la locul de munca, angajatii dumneavostra vor fi mai protejati.

Compania noastră asigură următoarele:

1. Asigurarea instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

2. Identificare si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

3. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;

4. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

5. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, a tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legii

6. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare

7. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic

8. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie

9. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de lege

10. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente

11. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie

12. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite

13. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

14. Colaborarea cu reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie

15. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca

16. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare

17. Autorizarea societatii din punct de vedere al Protectiei Muncii

Contactează-ne pentru o estimare de preț!